Ankieta

PROSZĘ O ODPOWIEDŹ NA PONIŻSZE PYTANIA POPRZEZ


 1. iCzy w ciągu ostatnich 24 godzin wystąpiły u Pana/i objawy infekcji dróg oddechowych tj.:
  • temp.>38°C
  • kaszel
  • uczucie duszności
  • inne objawy
 2. iCzy miał/a Pan/i kontakt z osobą, u której podejrzewano lub potwierdzono zakażenie wirusem Sars-CoV-2 w ostatnich 10 dniach?
  TAK
 3. iCzy powrócił/a Pan/i w czasie ostatnich 10 dni z zagranicy transportem zorganizowanym?
  TAK
 4. iCzy Pan/i w czasie ostatnich 10 dni przekroczył granice zewnętrzną UE?
  TAK
 5. iCzy jest Pan/i obecnie objęty/a kwarantanną/izolacją lub osoby z Panem Panią zamieszkujące?
  TAK

Deklaruję, że powyższe dane są zgodne z prawdą oraz że znane mi są warunki uczestniczenia w zajęciach akademickich w Uniwersytecie Szczecińskim w związku ze stanem epidemii wywołanym zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Oświadczam, iż jestem świadomy tego, że dane te będą przetwarzane i analizowane przez Uniwersytet Szczeciński.